ASUZAC FOODS Việt Nam

ASUZAC FOODS Việt Nam

Tên dự án: ASUZAC FOODS Việt Nam

Hạng mục thi công: Thi công hệ thống cơ, điện, PCCC, lắp đặt hệ thống máy sấy FD và hệ thống điều khiển

Địa chỉ: Cụm CN Ka Đơ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Qui mô: có diện tích 8.900m²