Tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn:

Kiến tạo công ty Sơn Hưng trở thành một nhà thầu EPC chuyên nghiệp trong công việc thiết kế, cung cấp và thi công hệ thống MEPF, hỗ trợ công nghệ cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, đặc biệt các dự án vốn FDI

Giá trị cốt lõi:

Chúng tôi vận hành và phát triển công việc kinh doanh của mình dựa trên sự chính trực, sự tôn trọng, sự chia sẻ đồng hành để tạo nên các công trình có chất lượng cao, tạo niềm tin với khách hàng.