Ký nghiệm thu bàn giao dự án Phòng trưng bày và trạm dịch vụ TOYOTA Bình Thuận
  • Trang chủ
  • Ký nghiệm thu bàn giao dự án Phòng trưng bày và trạm dịch vụ TOYOTA Bình Thuận

Ký nghiệm thu bàn giao dự án Phòng trưng bày và trạm dịch vụ TOYOTA Bình Thuận

Công trình PHÒNG TRƯNG BÀY VÀ TRẠM DỊCH VỤ TOYOTA BÌNH THUẬN được khởi công xây dựng từ tháng 5/2015 tại KDC Bến Lội GD92, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận với quy mô 4.755m2.

Công tác ký nghiệm thu và hoàn thành bàn giao thi công dự án một lần nữa khẳng định thương hiệu, uy tín và lòng tin của khách hàng đối với Công ty TNHH TM DV SƠN HƯNG.

Một số hình ảnh hoàn thiện công trình:

Toyota

Toyota Bình Thuận

Toyota Bình Thuận