CƠ SỞ SẢN XUẤT CỌC PHC VGSI (PHC)

CƠ SỞ SẢN XUẤT CỌC PHC VGSI (PHC)

Địa chỉ: Lô LW1, KCN Phú Mỹ 3, Phú Mỹ, Bà Rịa -Vũng Tàu

Diện tích: 70,000 m2 (DTXD: 12,659 m2)

Nhà thầu cung cấp và thi công toàn bộ hệ thống MEPF

Nhà thầu cung cấp và thi công hệ thống Boiler