Thi công hệ thống ME

Thi công hệ thống MEP

Thi công hệ thống điện

– Thi công hệ thống điện trung thế: trạm biến áp, đường dây trung thế

– Thi công điện hạ thế: Hệ thống điện động lực, Tủ điện phân phối, hệ thống chiếu sáng

– Thi công hệ thống BMS

Thi công hệ thống điện nhẹ ELV

– Thi công hệ thống CCTV

– Thi công hệ thống Tel, LAN

– Thi công hệ thống loa (Public address)

– Thi công hệ thống Beam sensor, Access control…

Thi công hệ thống cấp thoát nước

– Thi công hệ thống cấp thoát nước

– Thi công hệ thống xử lý nước thải

– Thi công hệ thống lọc nước RO

Thi công hệ thống HVAC

– Thi công hệ thống Điều hòa không khí (cục bộ và trung tâm)

– Thi công hệ thống quạt thông thoáng, Hệ thống hút khói

– Thi công hệ thống bơm nhiệt

– Thi công hệ thống Chille