Kho GSP và dịch vụ bảo quản Dược Phẩm KCN Hòa Khánh Mở Rộng
  • Trang chủ
  • Kho GSP và dịch vụ bảo quản Dược Phẩm KCN Hòa Khánh Mở Rộng

Kho GSP và dịch vụ bảo quản Dược Phẩm KCN Hòa Khánh Mở Rộng

Tên dự án: Kho GSP và dịch vụ bảo quản Dược Phẩm KCN Hòa Khánh Mở Rộng

Hạng mục thi công: Hệ thống cơ điện, PCCC

Địa chỉ: Lô U5, Đường số 4B KCN Hòa Khánh Mở Rộng, Quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

Qui mô: có diện tích 13.000 m2