Kho GSP và dịch vụ bảo quản Dược Phẩm KCN Quang Minh
  • Trang chủ
  • Kho GSP và dịch vụ bảo quản Dược Phẩm KCN Quang Minh

Kho GSP và dịch vụ bảo quản Dược Phẩm KCN Quang Minh

Tên dự án: Kho GSP và dịch vụ bảo quản Dược Phẩm KCN Quang Minh

Hạng mục thi công: Hệ thống cơ điện, PCCC

Địa chỉ: KCN Quang Minh, Bắc Thăng Long – Nội Bài, TT. Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Qui mô: có diện tích 10.000 m2