Kho GSP và xưởng đóng gói GMP dược phẩm Mondial
  • Trang chủ
  • Kho GSP và xưởng đóng gói GMP dược phẩm Mondial

Kho GSP và xưởng đóng gói GMP dược phẩm Mondial

Tên dự án: Kho GSP và xưởng đóng gói GMP dược phẩm Mondial

Hạng mục thi công: Hệ thống cơ điện, PCCC

Địa chỉ: Khu công nghiệp Cát Lái, Q2, Tp. HCM

Qui mô: có diện tích 19.000 m2