Nhà kho giấy Diana

Nhà kho giấy Diana

Tên dự án: Nhà kho giấy Diana

Hạng mục thi công: Hệ thống cơ, điện

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Qui mô: có diệni ích 1.000m²