NHÀ KHO LƯU TRỮ HÓA CHẤT (TRA-SAS)

NHÀ KHO LƯU TRỮ HÓA CHẤT (TRA-SAS)

Hạng mục thi công: Thi công hệ thống PCCC

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thạnh,Nhơn Trạch, Đồng Nai