Nhà máy chế biến cà phê nhân - Công ty TNHH Molenbergnatie Việt Nam
  • Trang chủ
  • Nhà máy chế biến cà phê nhân - Công ty TNHH Molenbergnatie Việt Nam

Nhà máy chế biến cà phê nhân - Công ty TNHH Molenbergnatie Việt Nam

Tên dự án: Nhà máy chế biên cà phê nhân - Công ty TNHH Molenbergnatie Việt Nam

Hạng mục thi công: Lắp đặt máy sản xuất café nhân và hệ thống điện điều khiển

Địa chỉ: số 23 VSIP II – A, đường số 30, KCN Việt Nam-Singapore, tỉnh Bình Dương

Qui mô: có diện tích 66.486m²