Nhà máy điện năng lượng mặt trời 50MWp Văn giáo 1 và 50MWp Văn Giáo 2
  • Trang chủ
  • Nhà máy điện năng lượng mặt trời 50MWp Văn giáo 1 và 50MWp Văn Giáo 2

Nhà máy điện năng lượng mặt trời 50MWp Văn giáo 1 và 50MWp Văn Giáo 2

Tên dự án: Nhà máy điện năng lượng mặt trời 50MWp Văn giáo 1 và 50MWp Văn Giáo 2

Chủ đầu tư: Super Solar Energy

TVGS: Green Grow Energy Ltd,.

Tổng thầu: PowerChina Zhongnan

Hạng mục thi công: Tư vấn và giám sát thi công

Địa chỉ: Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Qui mô: có diện tích 1.000.000 m2

Tổng công suất: 100 MWp