Nhà máy Furukawa Automotive Parts VN (FAPV 4)

Nhà máy Furukawa Automotive Parts VN (FAPV 4)

Tên dự án: Nhà máy Furukawa Automotive Parts VN (FAPV 4)

Hạng mục thi công: Hệ thống cơ, điện, PCCC

Địa chỉ: Khu chế xuất Tân Thuận, Q7, Tp. Hồ Chí Minh

Qui mô: 2 tầng với diện tích 5.000m²