Nhà máy Red River Foods

Nhà máy Red River Foods

Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên – Bình dương

Nhà thầu thiết kế, cung cấp và thi công toàn bộ hệ thống MEPF