Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan

Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan

Tên dự án: Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan

Hạng mục thi công: Thi công hệ thống cơ điện

Địa chỉ: Lô Cao Su, đường Tỉnh lộ 10, xã Dray Bhang, huyện Cu Kuin, tỉnh Đắklắk

Qui mô: có diện tích 25.000m²