Nhà máy sản xuất tấm thạch cao VGSI

Nhà máy sản xuất tấm thạch cao VGSI

Địa điểm: đường D3 khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rông, Phú Mỹ, Bà rịa Vũng tàu

Diện tích: 122,090m2

Nhà thầu cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống MEPF

Nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống gas, hệ thống thoát Siphonic