Nhà máy Sản xuất Tem Nhãn

Nhà máy Sản xuất Tem Nhãn

Tên dự án: Nhà máy Sản xuất Tem Nhãn

Hạng mục thi công: Thiết kế và thi công hệ thống cơ điện, PCCC, Nước, điều hòa không khí

Địa chỉ: KCN Long Hậu, tỉnh Long An.

Qui mô: có diện tích: 7.398 m2