Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử viễn thông
  • Trang chủ
  • Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử viễn thông

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử viễn thông

Tên dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử viễn thông

Hạng mục thi công: Hệ thống cơ, điện, PCCC

Địa chỉ: Khu chế xuất Tân Thuận, Q7, Tp. Hồ Chí Minh

Qui mô: có diện tích khoảng 1.000m²