Nhà sản xuất Hạt điều

Nhà sản xuất Hạt điều

Tên dự án: Nhà sản xuất Hạt điều

Hạng mục thi công: Thiết kế và thi công hệ thống cơ điện, PCCC, Nước, điều hòa không khí

Địa chỉ: Lô 1C9-1C10 đường CN8 và CN11, KCN Tân Bình, P. Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Qui mô: có diện tích 8.114m²