Nhà xưởng xây sẵn cho thuê giai đoạn 2
  • Trang chủ
  • Nhà xưởng xây sẵn cho thuê giai đoạn 2

Nhà xưởng xây sẵn cho thuê giai đoạn 2

Địa điểm: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 – Nhơn Trạch – Đồng Nai

Diện tích: 60.000m2 

Nhà thầu thiết kế, cung cấp và thi công hệ thống cơ điện

Nhà thầu thiết kế, cung cấp và thi công hạ tầng cấp thoát nước.