Phòng trưng bày và trạm dịch vụ FORD

Phòng trưng bày và trạm dịch vụ FORD

Tên dự án: Phòng trưng bày và trạm dịch vụ FORD

Hạng mục thi công: Thiết kế hệ thống cơ điện

Địa chỉ: Lô C13 Đường Nguyễn Huệ, Khu Liên hợp, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Qui mô: có diện tích 9.643 m