Phòng trưng bày và trạm dịch vụ Toyota Tây Ninh
  • Trang chủ
  • Phòng trưng bày và trạm dịch vụ Toyota Tây Ninh

Phòng trưng bày và trạm dịch vụ Toyota Tây Ninh

Tên dự án: Phòng trưng bày và trạm dịch vụ Toyota Tây Ninh

Hạng mục thi công: Thiết kế và thi công hệ thống cơ điện, PCCC

Địa chỉ: số 50 đường Hoàng Lê Kha, Phường 3, Thành phố Tây Ninh

Qui mô: có diện tích hơn 3.600m²