Phòng trưng bày và trạm dịch vụ TOYOTA tỉnh Bình Thuận
  • Trang chủ
  • Phòng trưng bày và trạm dịch vụ TOYOTA tỉnh Bình Thuận

Phòng trưng bày và trạm dịch vụ TOYOTA tỉnh Bình Thuận

Tên dự án: Phòng trưng bày và trạm dịch vụ TOYOTA tỉnh Bình Thuận

Hạng mục thi công: Thiết kế và thi công hệ thống cơ điện, PCCC

Địa chỉ: KDC Bến Lội GĐ2, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Qui mô: có diện tích 5.000 m2