Thảo Điền Glenwood

Thảo Điền Glenwood

Tên dự án: Thảo Điền Glenwood

Hạng mục thi công: Thiết kế và thi công hệ thống cơ điện, PCCC

Địa chỉ: Thảo Điền, Q2, Tp. HCM

Qui mô:

 - Glenwood Inn (Đường 65): 8 tầng, 26 căn hộ, có diện tích 2.490 m2

 - Glenwood Water (Đường 43): 7 tầng, 18 căn hộ, có diện tích 1.280 m2