Thiết kế

Thiết kế

– Tư vấn thiết kế theo yêu cầu của khách hàng (Concept Design)

– Tư vấn thiết kế chi tiết thi công (Detail Design)

– Tư vấn ngân sách và mời thầu (Budget Estimation)

– Tư vấn giám sát hệ thống MEPF

– Hỗ trợ dây chuyền công nghệ.

QUY TRÌNH THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN

– Thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công

– Thẩm tra thiết kế

– Bóc tách khối lượng và lập khái toán

– Các dịch vụ về thầu (Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu)

– Thiết kế và thực hiện các thủ tục xin phép để thi công