Trung tâm dịch vụ TOYOTA Q.9

Trung tâm dịch vụ TOYOTA Q.9

Tên dự án: Trung tâm dịch vụ TOYOTA Q.9

Hạng mục thi công: Thiết kế và thi công hệ thống cơ điện, PCCC, Nước, điều hòa không khí

Địa chỉ: Số 580 Xa Lộ Hà Nội, Q.9, Tp. HCM

Qui mô: có diện tích: 3.627 m2